Burlington Broughton Moor

Användningsområde
 • Inomhus
 • Beläggning / utomhus
 • Fasad
Stentyp
 • Skiffer
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • England
Färg
 • Grön
Ytbehandlingar
 • Flammad
 • Flammad / borstad
 • Borstad
 • Klyvd
 • Blästrad
 • Polerad
 • Sågad
 • Finslipad
 • Krysshamrad
 • Annat

Burlington Broughton Moor

Burlington Broughton Moor är en natursten från det engelska företaget Burlington Stone. Stenbrottet ligger i staden Coniston Cumbria / Lake District i nordvästra England. Detta är ett stort stenbrott som ägs av Burlington Stone. Verksamheten i stenbrottet kan dateras tillbaka till mitten av 1800-talet, här användes stenen ofta som takskiffer.

Burlington Broughton Moor har en grön grundfärg, som kan variera i mörka och ljusa nyanser. Vita märken/ådror kan förekomma i stenen. En sten som ger projektet ett speciellt utseende.

Burlington Broughton Moor är en sten av vulkaniskt ursprung. Detta är en mycket stark sten med goda fysiska  egenskaper. Det är en sten som lätt tål hårda influenser från frost, tina och salt.

Burlington Broughton Moor har en låg vattenabsorption. Detta berättar om stenens förmåga att absorbera vatten – en sten med låg vattenupptagning är en kompakt sten som är lättare att underhålla. Burlington Broughton Moor tillverkas i många olika ytbehandlingar, så du får en sten som är specifikt anpassad för det givna projektet.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.