Burlington Brandy Crag

Användningsområde
 • Beläggning / utomhus
 • Fasad
 • Inomhus
Stentyp
 • Skiffer
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • England
Färg
 • Grå
 • Mörkgrå
Ytbehandlingar
 • Sågad
 • Polerad
 • Krysshamrad
 • Finslipad
 • Annat
 • Flammad
 • Klyvd
 • Blästrad

Burlington Brandy Crag

Burlington Brandy Crag är en natursten från det engelska företaget Burlington Stone. Stenbrottet ligger i byn Coniston i Cumbria / Lake District i nordvästra England. Detta är ett mindre stenbrott som Burlington Stone är i besittning av. Verksamheten i stenbrottet kan dateras tillbaka till mitten av 1800-talet.

Burlington Brandy Crag har en grå basfärg med mörkare markeringar och ådror. En klassisk sten med ett lugnt uttryck som passar för den skandinaviska byggstilen. Burlington Brandy Crag är en sten av vulkaniskt ursprung. Detta är en mycket stark sten med goda fysiska egenskaper. Det är en sten som tål frost, tina och salt.

Burlington Brandy Crag har en låg vattenabsorption. Stenen är därför kompakt och lätt att underhålla. Burlington Brandy Crag tillverkas i många olika ytbehandlingar, så du får en sten som är specifikt anpassad för det givna projektet. Projekten inkluderar golvbeläggningar vid VESTAS huvudkontor i Århus.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.