Blå Rönne

Användningsområde
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
 • Beläggning / utomhus
 • Stenkross
 • Kantsten
 • Pollare
 • Trappsteg
 • Fasad
 • Inomhus
 • Annat
 • Bordsskivor
 • Kantsten
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Danmark
Färg
 • Blå
 • Svart
Ytbehandlingar
 • Flammad
 • Flammad / borstad
 • Klyvd
 • Blästrad / slipad
 • Polerad
 • Krysshamrad
 • Finslipad
 • Annat
 • Antik

Blå Rönne

“Kungagraniten” som Blå Rönne också kallas, är den äldsta av Bornholmsklipporna och bryts i Klippeløkken. I sin råa form framstår Blue Rönne som antracitgrå med rödaktiga pegmatiter.

Blue Rönne är uppdelad i relativt stora block och lämpar sig därför för större beläggningar och ytor.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.