Bjärlöv

Användningsområde
 • Storgatsten
 • Smågatsten
 • Hällar
 • Kantsten
 • Pollare
 • Trappsteg
 • Beläggning / utomhus
 • Annat
 • Kantsten
Stentyp
 • Granit
Prisindikation
 • $$
Ursprung
 • Sverige
Färg
 • Röd
Ytbehandlingar
 • Antik
 • Flammad
 • Flammad / borstad
 • Klyvd
 • Sågad
 • Krysshamrad
 • Polerad
 • Finslipad
 • Annat

Bjärlöv

Svenska Bjärlöv är en tålig och slitstark granit som kan användas både ute och inne. Det finns otaliga alternativ för applicering och ytbehandling. Stenen är ljusröd med grå/svarta korn.

Zurfaces produktbilder bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.