21. februari 2023

Klimatkompenserar alla transporter föregående år – 440 ton CO2e

Hållbarhetsmålen är höga för Zurface Sweden och för att nå fram sker arbetet inom flera olika områden. De områden som i dagsläget varit svåra att göra fossilfria har vi valt att klimatkompensera. För 2022 har Zurface klimatkompenserat motsvarande 440 ton CO2e. Det handlade om transporter via båt och lastbil som klimatkompenserats genom återplantering av skog i Vichada, Colombia via Atmoz Consulting. 

Det vi levererar ska hålla måtten som kunden förväntar sig. Det handlar inte om att balansera på gränsen till det godtagbara, utan att ligga i framkanten i branschen. Utöver vårt interna arbete erbjuder vi kunder rådgivning kring produkter, materialval och tillgodoser möjligheten av miljövänligare fraktalternativ för att minimera klimatavtrycket som helhet.

Projektet som bidrar till klimatkompensationen ger ytterligare fördelar på kort och lång sikt. Den återplanterade skogen motverkar bland annat jorderosion i den lokala regionen, skyddar inhemska arter och det naturliga ekosystemen främjas. 

Läs om Zurface Sweden’s Miljö och hållbarhetspolicy

Läs mer om klimatkompensationen:
https://atmozconsulting.se/project/vichada/

Klimatkompensationen är genomförd i projekt utvalda utifrån rigorösa kriterier för hållbarhet och additionalitet av Atmoz Consulting AB. Projekten är i sin helhet granskade av oberoende parter i enlighet med respektive projekts certifiering.