16. mars 2022

Klimatkompenserar 424 ton koldioxid – En del av hållbarhetsarbetet

Vi har valt att klimatkompensera 424 ton koldioxid för transporter 2021. Det här är en del i vårt arbete att leverera hållbar natursten till hela Sverige.

Målet är att leverera branschledande naturstenslösningar där hållbarhetsarbetet är en aktiv och synlig del i hela värdekedjan. Arbetet sträcker sig från den egna produktionen vid bland annat de fyra stenbrotten på Bornholm, till ett ständigt arbete att bedöma leverantörer och ställa hårdare krav vidare. En stolthet är att all egen eldriven produktion helt är baserad på vindkraft sedan en längre tid tillbaka. Det minskade avtrycket från transporter har vi bland annat utfört genom att beräkna, reducera och klimatkompensera för våra koldioxidutsläpp.

Tillsammans med @tricorona har vi beräknat våra transporter för 2021 baserad på senaste bokslutsåret som uppgick till 424 ton koldioxid. Vi har valt att finansierat ett storskaligt solcellsprojekt i ett utsatt område som bidrar till utvecklingen av ett rent och stabilt elnät med mängder av humanitära positiva effekter.

Certifikat för Zurface Swedens klimatkompensation (ladda ner)

Läs mer om projektet vi stödjer

https://tricorona.se/project/nirosha/