Zurlet

Tar till vara på stenen

Som en del av den cirkulära ekonomin vi praktiserar, tar vi till vara på mindre partier av naturstensprodukter genom att sälja dem till utförsäljningspriser. Genom att se till att så stor del som möjligt av produkterna och materialet kommer till användning minimeras svinn och onödig produktion, vilket är avgörande för Zurface egna miljömål. Det kan handla om sten som finns kvar från utgående produktsortiment, återkallelser eller andra omständigheter som gör att högkvalitativa produkter får en ny chans istället för att återvinnas.

Vi har valt att sälja ut dessa mindre partier genom Blocket, där vi kallar oss Zurlet, Zurface Swedens outlet. Här är både privatpersoner, företag och andra aktörer välkomna att hitta natursten för förmånliga priser.

Zurlet kontakt

Telefon: 010-207 17 07

Epost: mail@zurface.se